گیاهان دارویی

فلاونوئید­ها:

واژه فلاونوئید به مفهوم وسیع تمام رنگدانه های گیاهی را در بر می گیرد. نام فلاون از کلمه لاتین فلاووس به معنای زرد گرفته شده است. در گیاهان عالی به ویژه نهاندانگان حدود 4000 نوع فلاونوئید شناسایی شده است که بیش از 90 نوع فلاونوئید در مرکبات و بیش از 30 نوع در خانواده کمپوزیته شناسایی شده است. تا کنون هیچ نوع فلاونوئید در جلبکها گزارش نشده است.در میان ترکیبات فنولی فلاونوئید ها کلیه اعمال متابولیت های ثانویه را درگیاهان دارا می باشد.فلاونوئیدها از مشتقات فنیل پروپانوئید  هستند که دارای ساختمان 15 کربنه می­باشند. در بیشتر فلاونوئید ها حلقه A متا دی هیدروکسیل یا متا تری هیدروکسیل می باشد در مقابل حلقه B دارای یک یا دو یا سه عامل هیدروکسیلی می باشد.این اختلاف ناشی از مبدا بیوسنتز دو حلقه می باشد.حلقه A از سه مولکول اسید استیک متراکم و حلقه B از قندها در مسیر شیکمیک مشتق شده است.

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ساعت ۲:۴۶ قبل از ظهر  توسط مهدی قاسمی نافچی  |